Organizacijska struktura

ORGANI UPRAVLJANJA ŽUPANIJSKE LIGE PROTIV RAKA

Za mandatno razdoblje do 28.02.2027.

 • PREDSJEDNIŠTVO:

  1. prof.dr.sc. Eduard Vrdoljak (predsjednik)
  2. Senka Mrduljaš – Pezzi
  3. Tedi Spalato (Tadija Bajić)
  4. Zlatko Miletić
  5. Marina Wallner
  6. Edita Maretić Dimilić
  7. Tihomir Sablić
  8. Edita Maretić
  9. Ksenija Romić
  10. Marko Sučić
  11. Siniša Šunjić
  12. Slađana Đuderija
  13. Ivana Krce Mihovilović
  14. Dora Čerina
  15. Matea Buljubašić
  16. Tonkica Sinovčić
 • UŽE PREDSJEDNIŠTVO:

  1. predsjednik, Eduard Vrdoljak
  2. dopredsjednik, Senka Mrduljaš Pezzi
  3. glavni tajnik, Zlatko Miletić
  4. tajnik, Tonkica Sinovčić
 • NADZORNI ODBOR

  1. Marija Tokić Mihanović (predsjednik NO)
  2. Helena Budiša
  3. Divna Zenić Rak
 • LIKVIDATOR:

  Tomislav Omrčen