Programi

Program Podukom Protiv Raka zasniva se na ciljevima i zadacima iz Statuta Lige, te glavnim odrednicama Svjetske zdravstvene organizacije i Međunarodne unije protiv raka, koja se temelji na spoznaji da je novac uložen u primarnu prevenciju raka jedino isplativ prikladnim prosvjećivanjem. Strategija borbe protiv raka putem prosvjećivanja stanovništva obuhvaća kontinuirano promicanje zdravlja i prevenciju zloćudnih bolesti, te otkrivanje raka u fazi bez simptoma, tj. početnoj, izlječivoj fazi. Cilj Programa je podizanje razine zdravstvene svijesti o mogućnostima primarne i sekundarne prevencije raka, čime bi se ostvario rezultat:
1. u budućnosti smanjila pojavnost od zloćudnih bolesti,
2. smanjila smrtnost od zloćudnih bolesti.
Zdravstveno prosvjećivanje pučanstva provodimo putem predavanja, savjetovanja, televizije, novina, brošura, knjiga, omasovljenjem članstava i osnivanjem Aktiva, Timom za psihološku potporu bolesnicima, akcijama u Mjesecu borbe protiv raka i Danima bolesnika, Udurga i volontera.
Prema saznanjima iz Registra za rak i Hrvatske lige protiv raka, ukupna stopa rasta zloćudnih oboljenja od 1989. do 2002. g. skočila je za 50 posto. Značajniju ulogu odigrale su promjene u stilu života našeg stanovništva. Npr. fast food umjesto mediteranskog načina prehrane, manje kretanja, povećana pretilost, konzumacija kave i nikotina. Također, anketa koja je provedena unutar akcije Split zdravi grad, ukazuje na potrebe osvješćivanja mladeži o važnosti zdrave prehrane, zdravog života -ne pušenja i sportskih aktivnosti.
Dugogodišnjim radom u zdravstvenom prosvjećivanju o ranoj detekciji karcinoma i prema saznanjima iz Centra za onkologiju, pacijenti se javljaju u već uznapredovaloj fazi raka kada su simptomi jače izraženi i rak je teže izlječiv. Nažalost, sve veći broj pacijenata su mlađi ljudi. Prema tome, potrebno je kontinuirano osvješćivanje stanovništva, posebno mladeži, i upozorenja kojima se upućuje na redovite lječničke kontrole, način ishrane i način života.
Ovaj program je financiran od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), a provodi ga Academy for Educational Development (AED).
Projekt Psihološka potpora bolesnicima liječenih od raka sastavni je dio programa Podukom protiv raka kojeg provodimo od 01. siječnja 2003., a nastao je kao ideja pružanja psihološke potpore bolesnicima koji su stacionirani u Centru za onkologiju Kliničke Bolnice Split. Pošto je sazrela svijest o potrebi psihološke, a ne samo medicinske pomoći u radu s bolesnicima na onkologiji, u tu svrhu oformljen je Tim za psihološku potporu bolesnicima u kojem radi psiholog, pedagog, doktor medicine, student medicine, a sve s ciljem poklanjanja veće pozornosti psihološkom udjelu u bolesti, koji ima veliku ulogu u duljini preživljavanja bolesnika.
Psihološka pomoć bolesnicima sastoji se u:
- praćenju bolesnika u svim njihovim ljudskim problemima
- praćenju onog što se dešava u njihovoj psihi pod utjecajem spoznaje da su izdvojeni iz svoje svakodnevnice, obitelji, zvanja, okoline
Već od samog osnivanja Županijske lige protiv raka 1967. godine, liga je bila inicijator osnivanja Centra za tumore u Splitu, plana razvoja onkološke zaštite Splita i Dalmacije, izgradnje Centra za onkologiju i nabavke skupocjene aparature za njega.
2008 Centar za onkologiju je nadograđen i moderniziran, sve zahvaljujući projektu Lige "Centar od ljubavi". Projekt je vrijedan 18 milijuna kuna, a cijeli iznos prikupljen je isključivo donacijama više od 10 000 građana, pravnih osoba i institucija, što je jedinstven primjer u našoj zemlji. Hvala svima!
Iza svake donacije stoji jedna ljudska priča, životna drama, iskustvo, sjećanje ili uspomena. Stoga se nova splitska onkologija doista i preimenovala u naziv akcije „Centar od ljubavi“, kao znamen za život i ljubav svih koji su svojim doprinosom obvezali sve nas na što učinkovitiju borbu za ljudsko zdravlje. Povećali smo kapacitet, a osobito kvalitetu stacionarnog dijela Centra za onkologiju što uključuje jedinicu za intenzivnu skrb bolesnika, izgradnju adekvatnog broja sanitarnih čvorova, povećanje bolesničkih kreveta, uređenje soba, itd. Navedeno se, uz obnavljanje postojećih kapaciteta, osiguralo izgradnjom dodatne etaže. Također  se promijenio krov, zamijenile su se instalacije vodovoda i kanalizacije, te klimatizacijski sustav. Ugradio se novi vatrodojavni sustav, bolnička signalizacija, telefonska i informatička instalacija, kao i novo bolničko dizalo. Prilikom rekonstrukcije Odjela za radioterapiju izgradile su se dodatne prostorije za CT simulator, te bunker za još jedan linearni akcelerator sa 3D planing sustavom. Proširenjem kapaciteta ambulantnog dijela CZO osigurao se adekvatan broj ambulanti što će rezultirati mogučnošću većeg broja bolesnika i boljim uvjetima liječenja. Uredio se dio zgrade u kojoj se nalazi dnevna bolnica za kemoterapiju. Izgradilo se 480 m² nadogradnje, te 300 m² krova.
Ovaj projekt ostaje otvoren jer je neophodno neprestano ulagati u modernizaciju onkologije i načine liječenja.
Grupa volontera koji daruju svoje vrijeme pomažući na Klinici za onkologiju da se nesmetano odvija rad s pacijentima, te pomoć pacijentima u svakodnevnom boravku i liječenju.
Projekt prikupljanja i okupljanja različitih donatora koji svojim donacijama omogućuju lijepši i ugodniji boravak pacijenata na Klinici za onkologiju, za vrijeme liječenja.